ข้าวไทยจากใจผู้ผลิตสู่มือผู้บริโภค

กินข้าวไทย

ข้าวไทยจากใจผู้ผลิตสู่มือผู้บริโภค
  วันนี้ เกษตรกรชาวนาไทย ยังคงใช้ภูมิปัญญาที่บ่มเพาะจากรุ่นสู่รุ่น บวกกับความอดทนมุ่งมั่นที่จะทำนาเพาะปลูกข้าวตามฤดูกาล เพื่อผลิตข้าวอย่างประณีตพิถีพิถันมีคุณภาพมาตรฐาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในการเพาะปลูกและทุกๆ กระบวนการผลิตจนได้มาซึ่งผลิตผลจากความใส่ใจส่งตรงถึงมือผู้บริโภคให้ทุกคนมั่นใจและเชื่อมั่นได้ในคุณภาพข้าวไทยว่าเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพดีและปลอดภัยเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคน
ตราสัญลักษณ์รับรองคุณภาพ
คุณประโยชน์ทางโภชนาการและโภชนบำบัด
  ข้าวไทย มีคุณประโยชน์มากมาย อัดแน่นอยู่เต็มเมล็ด เป็นอาหารที่ให้พลังงานแก่ชีวิต ทำให้ร่างกายเติบโตแข็งแรง เพราะอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการครบครัน ขณะเดียวกันข้าวก็มีโภชนบำบัดหรือเป็นยาที่ช่วยป้องกันและรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ด้วย การรับประทานข้าวจึงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับสุขภาพของทุกเพศทุกวัย
วิธีเลือกซื้อช้าว
  ข้าวไทยมีหลายชนิดให้ได้เลือกรับประทานกันตามใจชอบ ทั้งนี้ มีวิธีและเคล็ดลับง่ายๆในการเลือกซื้อข้าวเพื่อให้มั่นใจว่าจะได้ข้าวไทยที่มีคุณภาพ สะอาดและปลอดภัย
วิธีการหุ้งข้าว
1. หม้อหุงข้าวไฟฟ้า  2. เตาไมโครเวฟ
3. เตาแก๊ส  4. ข้าวต้ม
เมนูอาหารจากข้าว
ข้าว สามารถนำไปประกอบเป็นเมนูอาหารต่างๆ ได้มากมาย
ข้าวอยู่รอบตัวเรา
ข้าวอยู่รอบตัวเรา