สถิติผลผลิตทั่วโลก

สถิติความต้องการใช้ทั่วโลก

สถิตินำเข้าทั่วโลก

สถิติส่งออกทั่วโลก

การส่งออกข้าวไทยแยกตามประเทศ

 

การส่งออกข้าวไทยแยกตามชนิดข้าว

 
  Thai rice exported to the world market are in a large variety due to Thailand’s continuous development of Thai rice strains so that they meet the consumers’ demands and different trends in different regions of the world. There are different types of Thai rice as follow.
Rice Standards and Export Procedure
  Rice is an important resource and food grain of the world. The world population especially in Asia, the Middle East, Africa, and many other countries, consume rice as their staple food. Therefore, rice is economically important that adversely creates effects around the world. With different tastes and culture of rice in each region of the world, it has been forecast that in the long term, rice consumption demand will likely to be increasing. As the market is growing more and more complex, the growth of the urban society and the appetite of middle class people for high-quality, food safety, and nutritious rice. The rice is equally developed in terms of variety of nutrients and food safety, while low-quality rice is less and less in demand.
Global Rice News