การติดต่อ

“สวัสดีค่ะ แก่ผู้ที่เข้ามาในเว็บไซต์ www.thairiceforlife.com นี้ หน้า “”ติดต่อเรา”” นี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเชื่อมต่อผู้ที่สนใจในการทำนาข้าวอย่างยั่งยืนกับทรัพยากรและความรู้ที่เรามี

ดร.สราวุธ บุญมา: ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำนาข้าวไทย
ดิฉัน ดร.สราวุธ บุญมา ผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่า 18 ปีในการวิจัยทางการเกษตรและการพัฒนาชนบท ผมได้ทำงานร่วมกับเกษตรกรข้าวในไทยมายาวนาน โดยมุ่งเน้นการใช้เทคนิคการทำนาอย่างยั่งยืน

ประวัติโดยย่อ:
จบการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การเกษตรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทางการเกษตรและชุมชนชนบท
ผู้สร้างคู่มือการทำนาข้าวอย่างยั่งยืนที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในหมู่เกษตรกรไทย
เกี่ยวกับ www.thairiceforlife.com:
เว็บไซต์ของเราเป็นแหล่งข้อมูลที่มีคุณภาพสำหรับเกษตรกรข้าวไทยที่ต้องการเรียนรู้และพัฒนาเทคนิคการทำนาข้าวอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งสนับสนุนการเข้าถึงตลาดและทรัพยากรที่จำเป็น

วัตถุประสงค์ของเรา:
เรามีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนเกษตรกรข้าวไทยให้สามารถปรับตัวและพัฒนาการทำนาให้ทันสมัยและยั่งยืนยิ่งขึ้น

ทีมงานของเรา:
ทีมงานของเราประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญหลายท่านในด้านต่างๆ ที่มีความเชี่ยวชาญในการทำนาข้าวและการพัฒนาชุมชน

ติดต่อเรา:
หากคุณมีคำถามหรือต้องการคำปรึกษาเกี่ยวกับการทำนาข้าวอย่างยั่งยืน กรุณาติดต่อเราได้ที่อีเมล์ [email protected] เราพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนคุณเสมอ

ด้วยความเคารพอย่างสูง,
ดร.สราวุธ บุญมา”

Scroll to Top