ลงทะเบียน กยศ นักเรียน นักศึกษา ส่องวิธีการลงทะเบียน กยศ 2567 เช็คเลยสมัครเน็ตทรูพร้อมแนะนำโปรโมชั่นแพ็คเกจเน็ตสุดคุ้มค่าในปี 2024

คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียน กยศ เพื่อกู้เงินเรียนประจำปี 2567/2024

สำหรับน้อง ๆ นักเรียนและนักศึกษาที่กำลังจะเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยเพื่อจะเรียนต่อปริญญาตรีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ก็ต้องบอกว่าอย่าได้กังวลใจกับค่าเทอมกันเลยเพราะเรามีกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาซึ่งเปิดโอกาสให้กับน้อง ๆ ได้รับสิทธิในการกู้เรียน กยศ ซึ่งวงเงินกู้ กยศของแต่ละคนที่ได้รับก็จะแตกต่างไปตามสาขาที่เข้าเรียน ทั้งนี้หากใครที่ลงทะเบียน กยศ จะได้รับอัตราดอกเบี้ยต่ำมากเพียง 1% ต่อปี และมีระยะเวลาชำระคืนนานถึง 15 ปี ไม่เพียงเท่านี้ยังมีระยะเวลาในการปลอดหนี้หลังจากสำเร็จการศึกษาให้อีกถึง 2 ปี ดังนั้นหากใครที่จะเรียนต่อในระดับปริญญาตรีจึงสบายใจในเรื่องของค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพในช่วงเวลาที่เรียนได้เลยเพียงแค่ลงทะเบียน กยศเท่านั้นและคนที่จะลงทะเบียน กยศ 2567 นี้จะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปโดยเป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุไม่เกิน 30 ปี โดยครอบครัวมีรายได้ไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี ทั้งนี้จะต้องเป็นผู้ที่ศึกษาหรือได้รับการตอบรับในการเข้าศึกษากับสถานศึกษาที่เข้าร่วมกับสํานักงาน กยศ และมีผลการเรียนดีที่ผ่านเกณฑ์จากสถานศึกษารวมไปถึงมีพฤติกรรมดีอยู่ในระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาและผู้ที่ลงทะเบียน กยศจะต้องมีคุณสมบัติด้านอื่น ๆ ที่เป็นไปตามเงื่อนไขของกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานั่นเอง

เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียน กยศ 2567/2024

สำหรับการลงทะเบียน กยศ จะต้องยื่นเอกสาร กยศ ผ่านระบบ DSL โดยเป็นผู้กู้ กยศ รายใหม่หรือเป็นผู้กู้เงินเรียนรายเก่าแต่เปลี่ยนระดับการศึกษาหรือย้ายสถานศึกษาหรือเปลี่ยนหลักสูตรหรือจะเปลี่ยนสาขาวิชาทั้งนี้เอกสารที่จะต้องยื่นเพื่อลงทะเบียน กยศ มีหนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลพร้อมกับแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้ยืม, ผู้ปกครองหรือหากมีคู่สมรสก็ให้แนบไปด้วย นอกจากนี้แล้วการ ลงทะเบียนจะต้องมีเอกสารรับรองรายได้ของผู้ปกครอง กรณีผู้ปกครองมีรายได้ประจำให้แนบสลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนแต่หากไม่มีรายได้ประจำให้ใช้แบบฟอร์ม กยศ. 102 พร้อมกับแนบสำเนาบัตรประจำตัวของเจ้าหน้าที่รัฐหรือข้าราชการหรือหัวหน้าสถานศึกษา ทั้งนี้เอกสารทุกฉบับให้ทำการรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับแล้วจึงทำการอัพโหลดเอกสารเพื่อลงทะเบียน กยศ ในลำดับต่อไป

วิธีและขั้นตอนในการลงทะเบียน กยศ 2567/2024

สําหรับขั้นตอนการยื่นกู้ กยศ จะต้องทําการขอรุ �ัสผ่านเพื่อเข้าระบบ DSL โดยเข้าแอพพลิเคชั่น กยศ. Connect แล้วเลือกลงทะเบียน กยศ ขอสิทธิ์เข้าใช้งานหลังจากนั้นก็เลือกช่องทางในการลงทะเบียนซึ่งสามารถเลือกลงทะเบียน กยศ ผ่านแอพเป๋าตังหรือบัตรประชาชนหลังจากนั้นก็ทำตามขั้นตอน เมื่อได้รหัสมาเรียบร้อยแล้วก็เข้าสู่ระบบเพื่อยื่นคำขอยืมเงินกู้ กยศ ทั้งนี้การเข้าสู่ระบบเพื่อกู้เงินเรียนนั้นจะต้องเข้าระบบด้วยหมายเลขบัตรประชาชนและรหัสผ่านที่ได้ลงทะเบียน กยศ ไว้ในตอนแรกเมื่อเข้าสู่ระบบได้แล้วก็ให้เลือกที่ปุ่ม “ขอยื่นกู้” พร้อมกับเตรียมเอกสารและกรอกข้อมูลตามขั้นตอนการสมัครและจะมีการแจ้งเตือนในระบบเพื่อจะได้รู้ว่าอยู่ในขั้นตอนไหนอย่างไรนั่นเอง

Scroll to Top