ข้าวเปลือกที่เข้าสู่ขบวนการผลิตจะผ่านขบวนการทำ ความสะอาดข้าวเปลือก ขบวนการกะเทาะข้าวเปลือก โดยผ่านเครื่องกะเทาะข้าวเปลือก ซึ่งจะได้ผลผลิต ออกมาเป็นข้าวกล้อง จากนั้นจะถูกส่งไปยังตะแกรง โยกเพื่อคัดแยกแกลบแยกข้าวเปลือก....
  ปัจจุบัน ข้าวไทยไม่ได้เป็นเพียงเมนูจานหลักบนโต๊ะอาหารเท่านั้น แต่ยังได้ผสานเข้ากับเทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง และงานวิจัยพัฒนา จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อีกมากมายเกินกว่าที่ใครจะคาดคิด ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องสำอาง เวชภัณฑ์และวัสดุทางการแพทย์หรือแม้แต่วัสดุก่อสร้างเป็นต้น ซึ่งนอกจากจะเป็นการเพิ่มมูลค่าข้าวไทยแล้ว ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เหล่านี้ ยังช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต และตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ที่มีความหลากหลายได้เป็นอย่างดี อันเป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการของข้าวไทยที่ก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง